Sundimi i Ligjit dhe Qeverisjes së mirë

Demokraci Plus synon të ndikojë në proceset e konsolidimit shtetëror të Kosovës, me theks të veçantë në forcimin e shtetit ligjor dhe qeverisjes së mirë. D+ do të insistojë që parimet demokratike të qeverisjes së mirë si: transparenca, përfshirja e gjerë në vendimmarrje, llogaridhënia e mirëfilltë e institucioneve publike, efikasiteti i qeverisë dhe koherenca, të bëhen kulturë e formës së qeverisjes si në nivel lokal po ashtu edhe në atë qendrorë. Shteti ligjor apo “Sundimi i së drejtës“ me fokus të veçantë në funksion të luftimit kundër fenomeneve negative si: korrupsioni, krimi i organizuar, abuzimi me paranë publike, informaliteti dhe dukuritë tjera negative në shoqërinë tonë, janë objektiv i fuqishëm i angazhimit dhe aktiviteteve në kuadër të këtij programi. D+ gjithashtu angazhohet të sigurojë që kontrolli horizontal ndërmjet institucioneve publike funksionon me integritet dhe fuqi vepruese, si dhe të nxisë kontrollin vertikal të qytetarëve ndaj institucioneve të tyre publike..

Latest News..
Read More..
FotoNgaKonferenca1

Komunikatë për media – Raporti për OSHP

13 September, 2017Posted In : Aktivitetet , Lajmet , Në media , Sundimi i ligjit dhe qeverisjes së mirë

OSHP Nyja e Prokurimit Publik Prishtinë 13 shtator 2017, Demokraci Plus (D+) ka publikuar raportin e monitorimit të Or READ MORE

Capture

Demokraci Plus u dërgon letra subjekteve politike

  Në prag të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet komunale të vi... READ MORE..

Latest Publications..
Read More
FotoNgaKonferenca1

Komunikatë për media – Raporti për OSHP

13 September, 2017Posted In : Aktivitetet , Lajmet , Në media , Sundimi i ligjit dhe qeverisjes së mirë

OSHP Nyja e Prokurimit Publik Prishtinë 13 shtator 2017, Demokraci Plus (D+) ka publikuar raportin e monitorimit të Or READ MORE

D+

Më Shumë... READ MORE..