Sundimi i Ligjit dhe Qeverisjes së mirë

Demokraci Plus synon të ndikojë në proceset e konsolidimit shtetëror të Kosovës, me theks të veçantë në forcimin e shtetit ligjor dhe qeverisjes së mirë. D+ do të insistojë që parimet demokratike të qeverisjes së mirë si: transparenca, përfshirja e gjerë në vendimmarrje, llogaridhënia e mirëfilltë e institucioneve publike, efikasiteti i qeverisë dhe koherenca, të bëhen kulturë e formës së qeverisjes si në nivel lokal po ashtu edhe në atë qendrorë. Shteti ligjor apo “Sundimi i së drejtës“ me fokus të veçantë në funksion të luftimit kundër fenomeneve negative si: korrupsioni, krimi i organizuar, abuzimi me paranë publike, informaliteti dhe dukuritë tjera negative në shoqërinë tonë, janë objektiv i fuqishëm i angazhimit dhe aktiviteteve në kuadër të këtij programi. D+ gjithashtu angazhohet të sigurojë që kontrolli horizontal ndërmjet institucioneve publike funksionon me integritet dhe fuqi vepruese, si dhe të nxisë kontrollin vertikal të qytetarëve ndaj institucioneve të tyre publike..

Lajmet e fundit
Më shumë
Dplus-Praktikant-Slider

Konkurs për praktikantë

Democracy Plus kërkon dy (2) praktikantë për programin e praktikës. Praktikantët do të përfsh... Më shumë..

Publikimet e Fundit
Lexo më shumë
D+

Më Shumë... Më shumë..