Socijalna pitanja i ljudska prava

Demokratija Plus veruje da je demokratija funkcionalna samo kada su ispunjeni određeni socijalni preduslovi i postoje mehanizmi za zaštitu ljudskih prava. Program zasocijalna pitanja i ljudska prava ima za cilj da ponudi rešenje u vidu javnih politika koje bi omogućile funkcionisanje demokratije i stvaranje prostora za unapređivanjeljudskih prava, bez kojih građani ne mogu u potpunosti da učestvuju u demokratskim procesima. Program će između ostalog biti usredsređen na socijalna pitanja u vezi saučešćem mladih u radnoj snazi i programima za edukaciju, širokim i kvalitetnim pristupom zdravstvu, pravičnim penzijama za penzionere itd. U smislu širenja prostora zaunapređivanje ljudskih prava, program će biti usredsređen na slobodu udruživanja, slobodu izražavanja i uključivanje rodne perspektive pri razmatranju pitanja od uticaja nadruštvo.

Latest News..
Read More..
Ndreqe-D+_V1-SRB

Popravi.org

11 маја, 2017Posted In : Najnovije vesti

Më Shumë READ MORE