Političke stranke i izbori

D+ je posvećen unapređivanju unutrašnje demokratije političkih stranaka na Kosovu, pošto veruje da je ovo suštinski elemenat za demokratizaciju zemlje. Profilisanje političkih stranaka, razrada unutrašnjih demokratskih postupaka i priprema kandidata koji će se kandidovati na izborima biće glavni fokus našeg rada sa političkim strankama. Sem toga, D+ se zalaže za interno jačanje marginalizovanih lica i grupa, kao što su žene, mladi i lica sa invaliditetom unutar političkih stranaka. D+ se zalaže da izbori na Kosovu budu ne samo u skladu sa međunarodnim standardima već da građani duboko veruju institucijama koje sprovode izborni proces i institucijama koje proizađu iz izbornog procesa. Pružanje doprinosa poboljšanju pravne infrastrukture, podizanje kapaciteta organa za sprovođenje izbora i podizanje svesti građana o značaju učešća u izborima u žiži su ovog programa. D+ će takođe raditi sa lokalnim organizacijama na podizanju njihovih kapaciteta za nepristrasno praćenje izbora i objektivno izveštavanje o nalazima. D+ takođe ima za cilj da u neposrednoj budućnosti bude deo međunarodnih organizacija koje se bave posmatranjem izbora.

Latest News..
Read More..
Ndreqe-D+_V1-SRB

Popravi.org

11 маја, 2017Posted In : Najnovije vesti

Më Shumë READ MORE