Partitë Politike dhe Zgjedhjet

D+ përkushtohet në avancimin e demokracisë së brendshme të partive politike në Kosovë, pasi beson që ky element është thelbësor në demokratizimin e vendit. Profilizimi i partive politike, zhvillimi i procedurave të brendshme demokratike dhe përgatitja e kandidatëve për të garuar në zgjedhje do të jenë fokusi kryesor i punës sonë me parti politike. Përveç kësaj, D+ do të angazhohet në fuqizimin brenda partive politike të personave të grupeve të margjinalizuara siç janë gratë, të rinjtë dhe personat me nevoja të veçanta.
D+ angazhohet që zgjedhjet në Kosovë jo vetëm të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare por që qytetarët të kenë besim të lartë si në institucionet që menaxhojnë procesin zgjedhor po ashtu edhe në institucionet që dalin nga mbajtja e zgjedhjeve. Kontributi në përmirësim të infrastrukturës ligjore, ngritja e kapaciteteve të organeve për menaxhim të zgjedhjeve dhe vetëdijesimi i qytetarëve për rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje janë në fokusin të këtij programi. D+ po ashtu do të punojë me organizatat lokale për ngritjen e kapaciteteve të tyre për monitorim të paanshëm të zgjedhjeve dhe raportim objektiv të të gjeturave. D+ po ashtu synon që në një të ardhme të afërt të jetë pjesë e organizatave ndërkombëtare që merren me vëzhgimin e zgjedhjeve.

Lajmet e fundit
Më shumë
Dplus-Praktikant-Slider

Konkurs për praktikantë

Democracy Plus kërkon dy (2) praktikantë për programin e praktikës. Praktikantët do të përfsh... Më shumë..

Publikimet e Fundit
Lexo më shumë
D+

Më Shumë... Më shumë..