Dobro upravljanje i vladavina prava

Demokratija Plus ima za cilj da utiče na procese državne konsolidacije Kosova, sa posebnim akcentom na jačanju pravne države i dobrog upravljanja D+ će insistirati da demokratska načela dobrog upravljanja, kao što su: transparentnost, široka uključenost u odlučivanje, istinska odgovornost javnih institucija, efikasnost vlade i koherentnost, prerastu u kulturu upravljanja kako na lokalnom tako i na centralnom nivou. Pravna država ili “Vladavina prava“ sa posebnim akcentom na funkciji borbe protiv negativnih pojava, kao što su: korupcija, organizovani kriminal, zloupotreba novca iz javne kase, neformalnost i drugih negativnih pojava u našem društvu, snažni su predmet zalaganja i aktivnosti preduzetih u sklopu ovog programa. D+ se takođe zalaže da obezbedi da horizontalna kontrola između javnih institucija funkcioniše sa integritetom i da ima svoju moć delovanja, kao i da podstakne vertikalnu kontrolu građana nad njihovim javnim institucijama.

Latest News..
Read More..
Ndreqe-D+_V1-SRB

Popravi.org

11 маја, 2017Posted In : Najnovije vesti

Më Shumë READ MORE