Çështjet sociale & të drejtat e njeriut

Demokraci Plus beson që demokracia është funksionale vetëm kur të vendosen disa parakushte sociale dhe të ekzistojnë mekanizma mbrojtës për të drejtat e njeriut. Programi për Çështje Sociale dhe të Drejta të Njeriut ka për qëllim që të ofrojë zgjidhje të politikave publike të cilat do të mundësonin funksionimin e demokracisë dhe krijimin e hapësirës për avancim të të drejtave të njeriut , pa të cilat qytetarët nuk mund të marrin pjesë plotësisht në proceset demokratike. Programi , në mes tjerash do të fokusohet në çështje sociale që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e të rinjve në fuqinë punëtore dhe programet e edukimit, qasjen e gjerë dhe kualitative në shëndetësi, pensione të drejta për pensionisët , etj. Në aspekt të zgjerimit të hapësirës për avancimin e të drejtave të njeriut, programi do të fokusohet në lirinë e asocimit , lirinë e të shprehurit dhe përfshirjen gjinore në çështjet që ndikojnë shoqërinë.

Latest News..
Read More..
FotoNgaKonferenca1

Komunikatë për media – Raporti për OSHP

13 September, 2017Posted In : Aktivitetet , Lajmet , Në media , Sundimi i ligjit dhe qeverisjes së mirë

OSHP Nyja e Prokurimit Publik Prishtinë 13 shtator 2017, Demokraci Plus (D+) ka publikuar raportin e monitorimit të Or READ MORE

Capture

Demokraci Plus u dërgon letra subjekteve politike

  Në prag të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet komunale të vi... READ MORE..

Latest Publications..
Read More
FotoNgaKonferenca1

Komunikatë për media – Raporti për OSHP

13 September, 2017Posted In : Aktivitetet , Lajmet , Në media , Sundimi i ligjit dhe qeverisjes së mirë

OSHP Nyja e Prokurimit Publik Prishtinë 13 shtator 2017, Demokraci Plus (D+) ka publikuar raportin e monitorimit të Or READ MORE

D+

Më Shumë... READ MORE..