O nama

Demokratija Plus (D+) je nezavisna i neprofitna organizacija koju je obrazovala grupa aktivista koji snažno veruju u demokratske vrednosti i u Kosovo sa istinskom demokratijom. Glavni je cilj D+ da podstakne demokratske vrednosti i prakse i politike koje čine jedno aktivno društvo. D+ je posvećen da doprinese oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava, izbora i političkih stranaka i socijalnih pitanja i ljudskih prava.

Vizija

Uprava i društvo sa demokratskim vrednostima i kulturom.

Misija

D+ se zalaže za razvoj demokratskog društva, uticajem na odlučivanje i podizanjem učešća građana u izradi i sprovođenju javnih politika.

Odbor

9. Remzije Istrefi

Remzije Istrefi

Gđa Istrefi  radi kao profesor na Pravnom i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Prištini. Trenutno privodi kraju svoje post-doktorske studije na Institutu za međunarodne odnose Univerziteta u Gracu, Austrija (pod pokroviteljstvom Higehr Kos) na temu: Uticaj mera tranzicione pravde na izgradnju demokratske države na Kosovu. Gđa Istrefi ima zvanje doktora nauka na polju međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnih organizacija.  Studije je završila na smeru međunarodnog prava ljudskih prava (L.L.M) Univerziteta Noterdam, Indijana, SAD (stipendista Ron Brown) nakon što je završila studije bačelor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. 2008. godine gđa Istrefi je dobila stipendiju Programa Fulbright Exchange Scholar Program Stejt departmenta SAD-a, u sklopu koga je provela jedan semestar u  John Hope Franklin centru za multidisciplinarne studije Duke univerziteta gde je realizovala svoje istraživanje u domenu međunarodnih teritorijalnih uprava.  Gđa Istrefi član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita na Kosovu i takođe je aktivno uključena u svojstvu istraživača u različite istraživačke projekte.  Gđa Istrefi objavila je nekoliko naučnih članaka na polju ljudskih prava i doprinela je izradi brojnih knjiga objavljenih u Evropi. Od 2011. godine gđa Istrefi je arbitar pri Američkoj privrednoj komori. Gđa Istrefi radila je kao savetnik za ljudska prava pri Misiji OEBS-a na Kosovu u periodu od 10 godina i bila je konsultant različitih međunarodnih i domaćih institucija, među kojima UNDP, ECMI, KJI i KIPA. Od oktobra 2015. godine gđa Istrefi angažovana je kao stručnjak i savetnik Vlade Kosova u izradi Nacionalne strategije suočavanja sa prošlošću i pomirenja, što je proces koji treba da se okonča 2017. godine.

rsz_leart__ (1)

Leart Hoxha

TV novinar još od 2005. godine. Na početku je radio za sportsku redakciju RTV 21 dok od 2011. godine radi kao novinar u informativnoj redakciji a kasnije postaje urednik informativnog programa. Od februara 2014. godine je autor i voditelj televizijskog programa CLICK.

Bio je član Odbora Košarkaškog saveza Kosova u periodu od 2012-2014. godine dok je sada generalni sekretar istog od septembra 2014. Ko-autor je prijave KSK-a za članstvo u FIBA.

refki_new

Refki Morina

Morina je završio lingvistiku, na katedri za nemački jezik i književnost Univerziteta u Prištini. Nakon pet godina radnog iskustva u svojstvu novinara pre, tokom i nakon rata na Kosovu, pridružio se Međunarodnoj fondaciji za izborne sisteme– IFES kao projektni koordinator. Od 2000. godine, radio je za različite međunarodne organizacije, kao što su IFES, CARE International i Institut za održive zajednice – ISC. Među ostalim dužnostima u upravljanju projektima, g. Morina bio je direktno angažovan na praćenju napredovanja projekata i proceni postizanja zacrtanih rezultata i ciljeva. Od 2010, radi kao honorarni konsultant i bavi se identifikovanjem prioritetnih oblasti i izradi ciljano namenjenih predloga projekata i biznis planova. Njegove glavne oblasti rada pri izradi projekata nalaze se u rasponu od privrednog rasta, do jačanja građanskog društva i unapređivanja demokratskih načela.

8--a--rizvanolli-foto (2)

Artane Rizvanolli

Artane je predavač na Riinvest koledžu i nezavisan konsultant za ekonomsku analizu i politiku. Završila je doktorske studije u ekonomici na Staffordshire University (UK) gde je njeno istraživanje bilo usredsređeno na odnos između ljudskog kapitala i  dolazećih SDI u evropskim privredama u tranziciji. Ima opsežno iskustvo u realizaciji ekonomskih analiza i konsultantskim uslugama koje je stekla kao deo Instituta Riinvest (2006-2012) i kao nezavisan istraživač/konsultant u programima/projektima koje su realizovali UNDP, GIZ (Međunarodna služba), Svetska banka, Swisscontact, wiiw, ASD Group, itd., a koji su uglavnom usredsređeni na oblasti zapošljavanja, razvoja privatnog sektora i konkurentnosti i migracija.

Diella Rugova Begolli

Diella Rugova Begolli

Diella je pravnica sa dugim stručnim iskustvom u oblasti ekonomskog razvoja i vladavine prava na Kosovu. Trenutno radi kao pravna savetnica pri Crimson Capital (USAID – Partnerstvo za razvoj) na pitanjima građevinskih propisa, uređivanja električne energije i unutrašnje i spoljne trgovine. Njeno prethodno radno iskustvo obuhvata pružanje konsultantskih usluga u različitim organizacijama na polju pisanja pravnih akata, ugovornog prava, pitanja razvoja poslovnog okruženja i izvršenja sudskih odluka. Diella je dobila zvanje mastera pravnih nauka (LL.M.) na smeru međunarodnog privrednog prava na Univerzitetu u Pitsburgu u SAD-u, a zvanje bačelor prava (LL.B) na Univerzitetu u Prištini. Osim svog maternjeg jezika, Diella tečno govori engleski i bosanski/hrvatski/srpski i delimično nemački i turski jezik.

Personeli

3--valmir-ismaili (1)

Valmir Ismaili – Viši istraživač

Valmir je koosnivač Demokratije Plus (D+). Master studije javne administracije završio je na Fakultetu za biznis “Stuart” pri “Illinois Institut of Technology”. Pre toga, bio je koordinator Sekretarijata Demokratije na delu (DnD), najveće mreže za praćenje izbora na Kosovu. Dugi niz godina radio je za različite nevladine organizacije (NVO) na Kosovu, uključujući Kosovski demokratski institut (KDI), Demokratiju za razvoj (D4D), Projekat za etničke odnose (PER) i Kosovski institut za istraživanje i razvoj politike (KIPRED).

Valmir ima dugo radno iskustvo sa izborima i političkim strankama. Angažovan je na praćenju rada organa centralnog nivoa, sa posebnim akcentom na Skupštini Kosova i Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), podizanju učešća građana u donošenju politika i osnaživanju lokalnih NVO-a i centralnog nivoa.

Izbori, političke stranke i porast učešća građana u donošenju politika, oblasti su koje ga najviše zanimaju.

6--isuf-zejna

Isuf Zejna – istraživač

Jedan od osnivača Demokratije Plus. Diplomirani je pravnik na  smeru Privredno pravo, međunarodno trgovačko pravo i ugovorno pravo. Isuf je diplomirao na Univerzitetu u Pittsburghu, gde je stekao zvanje mastera na polju privrednog prava.

Isuf ima dugo radno iskustvo na različitim mestima i u različitim organizacijama u oblasti transparentnosti, borbe protiv korupcije i demokratizacije. Bio je menadžer projekta i glavni istraživač u Kosovskom demokratskom institutu (KDI) na projektu “Transparentnost i odgovornost u javnim nabavkama”. Isuf je objavio analitičke i izveštaje o praćenju, različite studije kao i vodič za mlade posmatrače procesa javnih nabavke. Isuf je takođe bio angažovan kao volonter u koaliciji organizacija “Demokratija na delu” još od 2009. godine, gde je bio na različitim funkcijama. Učestvovao je u projektima praćenja rada centralnih institucija, Skupštine i Vlade, sa ciljem da se podigne transparentnost i odgovornost njihovih zvaničnika.

Zanimaju ga transparentnost, borba protiv korupcije i demokratizacija.

5--roberta-osmani

Roberta Osmani – istraživač

Roberta je završila master studije na smeru javnih politika pri School of Public and Environmental Affairs Indiana University, na smeru Analiza javnih politika i međunarodni razvoj. Ona je stipendista Programa za transformaciono liderstvo USAID-a. Tokom studija u SAD-u, Roberta je bila asistent na predmetu statistike i predstavnica međunarodnih studenata pri Asocijaciji studenata na magistarskim studijama.

Roberta ima stručno iskustvo rada sa institucijama centralnog nivoa, gde je radila kao spoljna savetnica preko Capacity Development Facility. Takođe je radila kao konsultant za nevladine organizacije međunarodnog delokruga. Ona ima iskustvo rada sa manjinskim zajednicama na Kosovu i bila je deo tima koji je radio na izradi Strategije za zajednice i povratak u periodu od 2014-2018. i Akcionog plana za njeno sprovođenje, za period od 2014 – 2016. godine.

Zanimaju je analize javnih politika, posebno kvantitativna procena uticaja javnih programa na centralnom i lokalnom nivou upravljanja. Uglavnom istražuje fiskalne i društvene politike, odnosno poreske sisteme u zemljama u razvoju kao i suzbijanje siromaštva i korupcije.

Elvanda

Elvanda Gojani

Eljvanda je diplomirala na Ekonomskom Fakultetu u Prištini, smer menadžment i informatika. Nakon osnovnih studija, obrazovanje je nastavila u Rimu gde je završila master studije u polju ekonomije, finansija i evropskih institucija na Univerzitetu Tor Vergata.
Eljvanda je radno iskustvo stekla u međunarodnim organizacijama na Kosovu, privatnom sektoru, konslatingu, i kao savetnica i finansijski analitičar u organizaciji Deloitte. Pored toga, duže vreme je bila volonter i član odbora organizacije Youth Action Forum – Pjetër Bogdani.
Njena polja interesovanja su ekonomija, volontiranje i osnaživanje mladih.

vladan

Vladan Jacimovic – istraživač

Vladan Jaćimović je aktivno učestvovao u sektoru civilnog društva na Kosovu u oblastima kao što su unapređenje odgovornosti institucija, reintegracija povratnika, i osnaživanje marginalizovanih grupa kroz treninge. Bio je koordinator projekta pri Centru za mir i toleranciju, koji je za cilj imao unapređenje odgovornosti Institucije ombudsmana na Kosovu i njene saradnje sa organizacijama civilnog sektora iz srpske zajednice. Takođe je bio asistent na projektima koje su sprovodili IOM i DRC, a koji su bili usmereni na povratak i reintegraciju raseljenih osoba, kroz organizovanje obuka za mlade i žene povratnice. Vladan je završio master studije pri departmanu za obrazovnu tehnologiju na Indiana univerzitetu. Ovaj akademski program zasnovan na projektnom učenju doneo mu je iskustvo u sprovođenju programskih evaluacija, analiza potreba, i dizajna obrazovnih procesa sa organizacijama kao što su Habitat for Humanity, YMCA, IU zdravstveni centar.

4--ngadhnjim-halilaj

Ngadhnjim Halilaj – istraživač/analitičar podataka (volonter)

Ngadhnjim pohađa studije master za upravljanje informacionim sistemima na Northern Illinois University, kao deo programa pod nazivom “Program za transformaciono liderstvo”.

Ngadhnjim je započeo svoju profesionalnu karijeru kao prevodilac engleskog jezika u dnevnom listu “Zëri”, gde je radio godinu dana. Kasnije je krenuo da radi za dnevni list “Lajm” kao prevodilac engleskog jezika i administrator internet stranice ovih novina, gde je radio godinu i po dana do trenutka kada menja svoj poziv i okreće se građanskom društvu gde se pridružio nevladinoj organizaciji Demokratija za razvoj (D4D). U D4D je boravio skoro dve godine tokom kojih je radio na različitim projektima, prvobitno kao pomoćni istraživač a zatim kao koordinator i vođa projekata, pre nego što je krenuo za Sjedinjene Američke Države na master studije.

Istraživanja i analiza podataka oblasti su koje ga najviše zanimaju a koje se mogu koristiti za analizu i tumačenje brojki na način smislen javnosti.

7--armend-bekaj

Armend Bekaj

Armend je šef Jedinice za analizu i izveštavanje pri Odeljenju za demokratizaciju, Misije OEBS-a na Kosovu. Takođe je povremeni predavač na RIT Kosovo (nekadašnji AUK), gde predaje module IR kao što su Etika u međunarodnoj politici, Politika u zemljama u razvoju i Javna politika. U ovom trenutku privodi kraju svoje doktorske studije na Univerzitetu Sheffield. Njegovo doktorsko istraživanje razmatranja pitanja demokratizacije u tranzitnim zemljama, konkretno uticaj bivših boraca u postkonfliktnim demokratijama, koji su iz vojnika prerasli u političare. Armend je završio bačelor međunarodne studije na Univerzitetu u Leedsu a zvanje mastera dobio je na smeru rešavanja konflikata na Katedri za mirovne studije, Bradford univerziteta.

 

Armend je radio nekoliko godina sa humanitarnim i civilnim sektorom u Engleskoj i zapadnom Balkanu kao i sa različitim međunarodnim organizacijama, kao što su OEBS,  USAID i UNDP. Takođe je učestvovao u nekoliko istraživanja realizovanih zajedno sa istraživačima iz različitih zemalja sa ciljem da se unakrsno preispitaju pitanja post-konfliktne sekuritizacije, politička transformacija bivših boraca i drugi društveni uticaji koji nastaju pri prelazu iz rata u mir. Konkretne oblasti koje ga zanimaju obuhvataju: dezintegraciju, demobilizaciju i reintegraciju / transformaciju boraca, osnove oružanog konflikta, bezbednost i demokratizaciju. Armend je autor i ko-autor članaka u jednom broju žurnala i izveštaja o gore pomenutim temama.