Të Gjitha
 • A e dini se ?
 • Aktivitetet
 • Lajmet
 • Në media
 • Të Gjitha
 • Dplus-Praktikant-Slider

  Konkurs për praktikantë

  Democracy Plus kërkon dy (2) praktikantë për programin e praktikës. Praktikantët do të përfshihen në njërin nga programet e D+ në projekte të ndryshme.

  Programi i praktikës zgjat 3 muaj (me gjysmë orari) dhe përfshin:
  Asistencë në hulumtime për projekte të ndryshme, organizim të tryezave dhe konferencave, mbajte të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e organizatës, përpilim të raporteve, përditësim të databazave të të dhënave, monitorim të medieve dhe punë të ndryshme në zyrë.

  Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:
  1. I/e diplomuar apo në vitin e fundit të studimeve në Shkenca Politike, Administratë/Politika Publike, Filozofi, Sociologji, apo Juridik;
  2. Njohje e mirë e gjuhës angleze (përfshirë shkrimin);
  3. Njohje e mirë punës me Microsoft Word dhe Excel, njohja e programeve tjera p.sh SPSS konsiderohet përparësi;
  4. Aftësi të larta komunikimi verbal dhe me shkrim.

  Dokumentet e nevojshme për aplikim:
  1. CV dhe;
  2. Cover letter/Letër motivimi në gjuhën angleze.

  Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën: info@dplus-ks.org.

  Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 31.05.2017. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Ata që nuk kontaktohen deri në datën 05.06.2017 konsiderohen të refuzuar.

  Puna praktike do të mbahet në zyrat e Democracy Plus në Prishtinë, adresa: Rruga Rexhep Luci, hyrja nr. 30, kati I, nga ora 9:00 – 13:00 apo nga ora 13:00 – 17:00.

  2017-05-23 Konkurs per Praktikant-V3
  Ndreqe

  Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online Ndreqe.com

  Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online ndreqe.com. Qëllimi i platformës është që t’u ofrojë qytetarëve mundësi të lehta dhe të thjeshta për të raportuar probleme të ndryshme që lidhen më shërbimet publike si: mbeturina, ndriçim publik i prishur, gropa në rrugë, duhan në hapësira të brendshme, parkim illegal, si dhe trotuar i dëmtuar. Në lansim të platformës ishin të pranishëm kryetarë komunash, përfaqësues të ministrisë së pushtetit lokal, si dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare.

  Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jo fitimprurëse e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlera demokratike dhe në një Kosovë me demokraci të mirëfilltë. Qëllimi kryesor i D+ është të nxisë vlera dhe praktika demokratike, si dhe politika që ndërtojnë një shoqëri aktive. D+ është e përkushtuar të kontribuojë në fushën e qeverisjes së mirë dhe sundim të ligjit, zgjedhjeve dhe partive politike dhe çështjeve sociale dhe të drejtave të njeriut.

  Kontakti
  Rruga Rexhep Luci, Hyrja 8/3, Kati I-rë.
  Prishtinë, 10000
  Kosovë

  +381 (0) 38 749 288

  info@dplus-ks.org