Publikimet
 • Aktivitetet
 • Najnovije vesti
 • Në media
 • Të Gjitha
 • Demokratija Plus (D+) je nezavisna i neprofitna organizacija koju je obrazovala grupa aktivista koji snažno veruju u demokratske vrednosti i u Kosovo sa istinskom demokratijom. Glavni je cilj D+ da podstakne demokratske vrednosti i prakse i politike koje čine jedno aktivno društvo. D+ je posvećen da doprinese oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava, izbora i političkih stranaka i socijalnih pitanja i ljudskih prava.

  Kontakt
  Rruga Rexhep Luci, Hyrja 8/3, Kati I-rë.
  Prishtinë, 10000
  Kosovë

  +381 (0) 38 749 288

  info@dplus-ks.org