10 vite qeverisje t’mirë

Postuar nga: on June 6th, 2017
Democracy-Plus-10-vite-qeverisje-Infografike
Infografika-DemocracyPlus3

Premtimet për qeverisje të mirë 2014-2017

Postuar nga: on June 6th, 2017
Democracy-Plus-Premtimet-Zgjedhore-Infografike
Infografika-DemocracyPlus

Konkurs për praktikantë

Postuar nga: on May 24th, 2017
Dplus-Praktikant-Slider

Democracy Plus kërkon dy (2) praktikantë për programin e praktikës. Praktikantët do të përfshihen në njërin nga programet e D+ në projekte të ndryshme.

Programi i praktikës zgjat 3 muaj (me gjysmë orari) dhe përfshin:
Asistencë në hulumtime për projekte të ndryshme, organizim të tryezave dhe konferencave, mbajte të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e organizatës, përpilim të raporteve, përditësim të databazave të të dhënave, monitorim të medieve dhe punë të ndryshme në zyrë.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:
1. I/e diplomuar apo në vitin e fundit të studimeve në Shkenca Politike, Administratë/Politika Publike, Filozofi, Sociologji, apo Juridik;
2. Njohje e mirë e gjuhës angleze (përfshirë shkrimin);
3. Njohje e mirë punës me Microsoft Word dhe Excel, njohja e programeve tjera p.sh SPSS konsiderohet përparësi;
4. Aftësi të larta komunikimi verbal dhe me shkrim.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
1. CV dhe;
2. Cover letter/Letër motivimi në gjuhën angleze.

Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën: info@dplus-ks.org.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 31.05.2017. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Ata që nuk kontaktohen deri në datën 05.06.2017 konsiderohen të refuzuar.

Puna praktike do të mbahet në zyrat e Democracy Plus në Prishtinë, adresa: Rruga Rexhep Luci, hyrja nr. 30, kati I, nga ora 9:00 – 13:00 apo nga ora 13:00 – 17:00.

2017-05-23 Konkurs per Praktikant-V3

(PA)DREJTËSIA në prokurim

Postuar nga: on May 10th, 2017

THIRRJE PËR APLIKIM SHKOLLA VERORE “CHALLENGE HISTORY”

Postuar nga: on April 6th, 2017
Thirrje

THIRRJE PËR APLIKIM
SHKOLLA VERORE “CHALLENGE HISTORY”
16-21 korrik 2017
Mostar, Bosnjë dhe Hercegovinë

Komiteti Zviceran i Helsinkit dhe partnerët e tij të projektit kanë kënaqësinë të shpallin thirrjen për aplikime për shkollën verore “Challenge History” ( Histori sfiduese), e cila do të mbahet nga 16 deri më 21 korrik 2017 në Mostar, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ne i ftojmë të gjithë nxënësit mendje-hapur, në vitin e tretë të shkollave të mesme nga Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova të aplikojnë për këtë shkollë verore. Aktiviteti gjashtë ditor do t’u mundësojë pjesëmarrësve :
… të reflektojnë mbi tregimet historike, veçanërisht të atyre që lidhen me luftërat e fundit në Ballkan, si dhe për t’u angazhuar në një dialog konstruktiv mbi trashëgiminë kulturore;
… të krahasojnë tregimet historike dhe të sfidojnë idetë e mëhershme lidhur me të kaluarën;
… të diskutojnë me bashkëmoshatarët e tyre nga vendet e tjera, mënyrat e mundshme për tejkalimin e konflikteve nga e kaluara dhe ndërtimin e një të ardhme të përbashkët;
… për të aplikuar njohuritë e fituara në arsim dhe aktivitetet e tyre në të ardhmen; dhe
… për t’u lidhur me të rinjtë nga rajoni dhe të argëtohen duke mësuar së bashku.

Arsyetimi për mbajtjen e shkollës verore “Challenge History”

Të rinjtë kanë një rol vendimtar në procesin e vazhdueshëm të pajtimit në Ballkanin Perëndimor. Për të arritur një të ardhme të qetë dhe për të rindërtuar lidhjet midis vendeve të rajonit, përfshirja e brezit të ri është veçanërisht e rëndësishme.
Shumica e ndarjeve dhe konflikteve në rajon kanë origjinën e tyre nga kujtimet përçarëse dhe interpretimet e së kaluarës të afërt. Për këtë arsye, Shkolla Verore “Challenge History” trajton të kaluarën për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Qëllimi i kësaj shkolle është të nxisë debate konstruktive mbi trashëgimitë kulturore të së kaluarës në mesin e studentëve të shkollave të mesme nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë, se të rinjtë nga këto vende kanë një potencial të madh për të sjellë ndryshime pozitive. “Challenge History” ka për qëllim të kontribuojë në përdorim të plotë këtë potencial.
Edicioni i Shkollës Verore 2017 në shënjestër ka studentët e shkollave të mesme nga Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova. Për arsye organizative, nuk ka qenë e mundur që në këtë fazë të zgjerohet numri i thirrjeve për aplikime edhe në vendet e tjera të rajonit. Zhvillimi i ardhshëm i Shkollës Verore do t’u jap studentëve të interesuar nga vendet tjera të Ballkanit Perëndimor mundësinë të marrin pjesë në projektin e “Challenge History”.

Informacionet në lidhje me shkollën verore “Challenge History”:

Datat: 16-21 korrik 2017 (6 ditë) – Pjesëmarrësve do t’u kërkohet të marrin pjesë në të gjitha seancat gjatë Shkollës Verore. Dita e arritjes është më 16 korrik, më së voni në orën 18.00. Dita e përfundimit është 21 korrik, por jo para orës 12:00.
Vendi: Mostar, Bosnjë dhe Hercegovinë – akomodimi do të organizohet në bashkëpunim me Kolegjin e Bashkuar Botëror, Mostar.
Kostot dhe shpenzimet: Organizatorët do të mbulojnë të gjitha shpenzimet e udhëtimit, vizave, strehim dhe ushqim gjatë Shkollës Verore. Anëtarët e stafit të organizatës do të shoqërojnë nxënësit në udhëtimin e tyre nga vendi i tyre në Mostar dhe në anasjelltas.
Gjuha e punës: Anglisht – pjesëmarrësit duhet të kenë njohuri pune të gjuhës angleze.

Shkolla verore “Challenge History” do të përbëhet nga këto katër module kryesore:
∙ Identiteti
∙ Trashëgimitë kulturore
∙ Historitë e kundërta
∙ Rrëfimet e përbashkëta
Secila nga këto katër module do të organizohet në një mënyrë interaktive dhe të bazuar në një shumëllojshmëri formatesh të ndryshme, si: leksione, seminare, vizita në terren, debate, diskutime, raste studimore, aktivitete kreative, etj. Ekspertë të dalluar nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia do të udhëheqin modulet. Si një plotësim i veçantë anësor, do të organizohen mbrëmje me aktivitete kulturore, në bazë të inputeve të pjesëmarrësve.

Kush mund të aplikojë?

∙ Nxënësit në vitin e tretë të shkollave të mesme (në kohën e aplikimit), dhe të cilët nuk e kanë arritur moshën 18 vjeçare, as nuk do t’a arrijnë në kohën e Shkollës Verore
∙ Nga Bosnja and Hercegovina, Kosova dhe Serbia
∙ Që dëshirojnë të mësojnë për historinë e rajonit nga një perspektivë më ndryshe
∙ Të cilët kanë njohuri të mjaftueshme të gjuhës angleze, në mënyrë që të jenë në gjendje të ndjekin seancat dhe pjesëmarrësit e tjerë

Si të aplikoni?
Studentët e interesuar janë të ftuar të plotësojnë formularin e aplikimit (shih të bashkëngjitur). Formulari i aplikimit duhet të shoqërohet me një letër motivimi në të cilën ata do të:
a) paraqesin shkurtimisht veten;
b) përshkruajnë motivet e tyre për të aplikuar për Shkollën Verore “Challenge History” dhe të spjegojnë pse ata besojnë se një nismë e tillë është e rëndësishme;
c) nxjerrin në pah në të cilën mënyrë ata do të munden personalisht dhe si pjesëmarrës të kontribuojnë në rezultatet pozitive të Shkollës Verore.

Formulari i aplikimit së bashku me letrën e motivimit duhet të dërgohen në Komitetin Zviceran të Helsinkit me e-mail info@shv-ch.org para datës 28 pril, 2017.
Shkarko formularin duke klikuar këtu.
20 pjesëmarrësit që do të zgjidhen, do të përzgjidhen në bazë të motivimit të tyre për të fituar njohuri shtesë dhe për t’u angazhuar në debate kritike, dhe në përputhje me kuadrin e kritereve themelore të aplikimit.

[1] Komiteti Zviceran, si partneri kryesor, implementon këtë projekt në bashkëpunim me ZFD (Forum Civil Peace Service), Friedrich Ebert Stiftung (FES), Euroclio HIP BiH, United World College Mostar (BiH), Center for Peace and Tolerance (Kosovo), Democracy Plus (Kosovo), dhe Belgrade Centre for Security Policy (Serbia).

[1] Projekti afatgjatë synon të mbledhë maturantë nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Për fat të keq, për arsye organizative dhe për shkak të burimeve të reduktuara, organizatorët kanë kufizuar pjesëmarrjen në Shkollën Verore 2017 në Mostar vetëm për studentët e shkollave të mesme nga Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova.  

Leaflet_Summer School Challenge History

Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online Ndreqe.com

Postuar nga: on March 6th, 2017
Ndreqe

Demokraci Plus (D+) sot ka lansuar platformën online ndreqe.com. Qëllimi i platformës është që t’u ofrojë qytetarëve mundësi të lehta dhe të thjeshta për të raportuar probleme të ndryshme që lidhen më shërbimet publike si: mbeturina, ndriçim publik i prishur, gropa në rrugë, duhan në hapësira të brendshme, parkim illegal, si dhe trotuar i dëmtuar. Në lansim të platformës ishin të pranishëm kryetarë komunash, përfaqësues të ministrisë së pushtetit lokal, si dhe përfaqësues të organizatave jo-qeveritare.

Postuar nga: on January 26th, 2017

Postuar nga: on January 26th, 2017

KOALICIONI PËR INTEGRITET ZGJEDHOR (KIZ) – Komunikatë për media Ora 17:30

Postuar nga: on December 5th, 2016
Arkiva
Kategorite

Çështjet sociale & të drejtat e njeriut

  • No categories